Giáo viên, NV đi du lịch hè 6/2013

Đoàn đi Campuchia

Đoàn đi Phan Thiết