Hình ảnh thi “Nét vẽ xanh 2014” cấp TP tổ chức tại trường Ngôi Sao

Thi “Nét vẽ xanh 2014” cấp TP tổ chức tại trường Ngôi Sao ngày 23.3.2014

Advertisements